Signe 4,5 månad. Mamma Tilda tittar på sin husse och undrar varför Signe inte vill sitta still